Badanie termowizyjne – co to takiego?


Szczelność cieplna budynku jest bardzo ważna dla jego użytkowników. Wpływa bowiem na zużycie energii potrzebnej do jego ogrzania. Aby dowiedzieć się, czy ciepło nie ucieka, należy przeprowadzić badanie termowizyjne.
Istotą tych badań jest prześwietlenie budynku specjalistyczną kamerą termowizyjną. Zapisuje ona obraz w podczerwienie, który następnie drukuje lub zapisuje w formie cyfrowej. Na wydruku kolorowym jasno przedstawione są rozkłady temperatur – kolorem czerwonym i pomarańczowym oznaczone są cieplejsze obszary, natomiast niebieskim chłodniejsze. Kamerą termowizyjną można badać budynki zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz.
Badania termowizyjne w budownictwie pomagają wykryć miejsca uchodzenia ciepła, ale także wykryć przebieg rur z wodą, usterki w ogrzewaniu, ocieplenie i szczelność kominów.
Przebieg ekspertyzy termowizyjnej określają normy europejskie. Badanie takie musi się składać z:
– analizy dokumentacji technicznej danego budynku
– przeprowadzenia badania właściwego
– analizy uwag
– zarejestrowania miejsc z wadami
– opisu i analizy wykonanych zdjęć
– raportu i wniosków z badania
Badania ermowizyjne przeprowadza się zazwyczaj przy ocieplaniu dachów, uruchomieniach instalacji oraz w trakcie użytkowania budynku.
Koszt takiej ekspertyzy jest trudny do ustalenia. Są one bowiem zależne od regionu, w którym jest przeprowadzana.
Dzięki badaniom termowizyjnym budynków można w łatwy sposób wykryć wszelkie nieprawidłowości w konstrukcji. Wykryte odpowiednio wcześnie mogą być usunięte bez większych nakładów pracy. Pozwala to sporo zaoszczędzić, zwłaszcza deweloperom, którzy nie wyeliminowali wad konstrukcyjnych przed oddaniem budynków do użytku. Badanie takie stanowi także podstawę do dochodzenia swoich praw przed sądem, jeśli podobna sytuacja miała miejsce. W związku z tym warto przeprowadzać analizy szczelności termicznej obiektu zarówno na etapie budowy, jak i już podczas jego użytkowania. Stanowią one także bardzo istotne źródło informacji dla osób planujących modernizację termiczną.