Z
chwilą, kiedy firma zatrudnia nowego pracownika, zgodnie z warunkami
kodeksu pracy, jest zobowiązana przedstawić mu prawa i obowiązki,
jakie wynikają z zawartego stosunku pracy. Do obowiązków
pracownika, oprócz starannego i należytego wykonywani pracy, należy
także między innymi przestrzeganie zasad
bhp
Poznań
.
Aby jednak mógł on w pełni świadomie przestrzegać tych zasad,
firma zobligowana jest do tego, by przeprowadzać wstępne i okresowe
szkolenia
bhp Poznań
.

Każdy
pracownik musi poznać warunki pracy oraz przestrzegać
obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem swoim i
pracowników. Jest to oczywiście z pożytkiem dla niego samego, jak
i dla pozostałych osób, które przebywają w tym samym środowisku.
Ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć niebezpiecznych
sytuacji, jakie mogą wydarzyć się podczas pracy, wiedza na temat
tego jak się w takich momentach zachować, jak reagować i co robić,
jest kluczowa. Temu służą właśnie szkolenia bhp Poznań
,
które trzeba co jakiś czas ponawiać, adekwatnie do zmieniających
się obowiązków pracownika i zachodzących w firmie zmian.