W Polsce istnieją ściśle określone wymogi prawne co do szkoleń BHP. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia dla swoich pracowników szkolenia BHP. Mogą odbywać się w formie stacjonarnego szkolenia lub za pomocą wirtualnej platformy do nauki. W tym celu przedsiębiorstwa wynajmują firmę z zewnątrz, która zajmie się przeprowadzeniem odpowiedniego szkolenia BHP. Częstotliwość tych szkoleń jest zależna od pracy, którą posiadamy. Każdy pracownik musi dokładnie znać wszystkie zasady BHP oraz je pamiętać, dlatego tak ważne jest systematyczne sprawdzanie jego stanu wiedzy. Wszystko jest ściśle uregulowane prawnie i każdy przedsiębiorca musi pilnować terminów szkoleń, jeśli chce uniknąć wysokich kar finansowych. Największe wymagania są związane ze stanowiskami robotniczymi. Te stanowiska, które posiadają szczególnie niebezpieczne warunki pracy, muszą być przeszkolone co roku. W przypadku mniej niebezpiecznych prac, co trzy lata. Szkolenia te wymagają nie tylko wykładu na temat zasad bezpieczeństwa, ale również instruktażu na stanowisku pracy. Natomiast najrzadziej szkolenia BHP poznań są wykonywane w administracji. W przypadku tego miejsca pracy wystarczy przeprowadzić szkolenie raz na sześć lat.